26 May, 10:26AM in sunny Singapore!

^Acid^ aka s|aO^eH~

^Acid^ aka s|aO^eH~'s Avatar

Subscribe to ^Acid^ aka s|aO^eH~ 120 topics, 31,272 posts, (view all | monitored posts)

"rU gUo YoU yI tIaN wO mEn ZaI jIaN mIaN,
sHi JiAn hUi Bu HuI dAo TuI yI dIaN?"
~^1314^~ a|n|y|gE x|aO^s|aN

User since October 18, 2002

Forums Owned