27 May, 12:33PM in sunny Singapore!

^Acid^ aka s|aO^eH~

^Acid^ aka s|aO^eH~'s Avatar

Subscribe to ^Acid^ aka s|aO^eH~ 119 topics, 30,775 posts, (view all | monitored posts)

"rU gUo YoU yI tIaN wO mEn ZaI jIaN mIaN,
sHi JiAn hUi Bu HuI dAo TuI yI dIaN?"
~^1314^~ a|n|y|gE x|aO^s|aN

User since October 18, 2002

Forums Owned